Tisková zpráva duben 2023 ČJ, UA

28.4.2023 | Petra Součková | Press

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 7. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se mohou dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro ty, kdo chtějí možnosti filmu prozkoumat úplně svobodně, je i letos připravena kategorie experimentální film. Všichni navíc dostanou příležitost věnovat se volnému tématu Mental Power, které jsme zvolili z důvodu letošní spolupráce se stejnojmenným filmovým festivalem. Do soutěže můžou zaslat i svůj nerealizovaný scénář nebo filmový plakát. Novinkou tohoto ročníku budou akreditované workshopy pro pedagogické pracovníky, které chystáme ve spolupráci s AsFAV, CINED a NPI a které poskytnou praktický návod, jak ve výuce používat dokumentární nebo animovaný film.

Jedinci nebo tvůrčí týmy z celé republiky i ze zahraničí (dostáváme filmy například ze Slovenska, Francie a velice vítáme i řadu snímků od dětí z Ukrajiny) mohou od 1. května do 25. září 2023 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhne během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o soutěžní výtvory. Filmy, plakáty a scénáře nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a specialisty na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 11. 11. 2023 během celodenního FestDne, který se bude konat v holešovické La Fabrice. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2023 (www.artama.cz), budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové workshopy a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínáme ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádáme semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi.

Již v předchozích ročnících, kterých se s více než 1000 snímky zúčastnilo přes 4000 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního.

 

Rámcový harmonogram PFK 2023

Vyhlášení – březen 2023

Uzávěrka přihlášek – 24. 9. 2023

Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2023

Divácké hlasování – 1.–22. 10. 2023

FestDen – 11. 11. 2023

 

Soutěžní kategorie

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Experimentální film – do 5 minut
 • Nerealizovaný scénář – do 10 stránek A4 textu
 • Filmový plakát – A4, A3, A2

Letos je vypsáno volné téma

 • Mental Power

 

Věkové kategorie

A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol

B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

C. Studenti středních škol (do 20 let)

 

Soutěžní porota

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec

Pavel Berkovič – kameraman

Kristina Elšíková – scenáristka a režisérka

Miroslav Janek – dokumentarista

Anna Johnson Ryndová – střihačka

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Blanka Kulová – střihačka

Marta Nováková – režisérka

Květa Přibylová – dokumentaristka

Pavel Soukup – animátor a režisér

Lukáš Urbánek – animátor a ilustrátor

 

FestDen

11. 11. 2023 proběhne v prostorách holešovické La Fabriky a zároveň na našich i dalších hostitelských webových stránkách festivalový den, během něhož budou průběžně promítány nominované snímky a udělena čestná uznání poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování), proběhne řada tvůrčích dílen. Počítáme s živými streamy debat s filmovými odborníky a individuálních konzultací tvůrců s porotci, chystáme celodenní živé vysílání TV Kufr. Bohatý program letos připravujeme i pro učitele a pedagogické pracovníky, kteří se budou moci účastnit akreditovaných workshopů na téma praktického využití dokumentu a animovaného filmu ve vyučování a interpretace filmu. Během slavnostního galavečera budou uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii a divácká cena.

 

Rámcový program FestDne:

 • Debaty s filmovými tvůrci
 • Workshopy
 • Workshopy pro pedagogické pracovníky
 • Přehlídka nominovaných soutěžních snímků
 • Předání čestných uznání poroty
 • Živé celodenní vysílání TV Kufr
 • Slavnostní galavečer s předáváním hlavních cen (moderátoři: Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer, divadlo Vosto5 ad., a členové Dismanova rozhlasového dětského souboru)

 

(Program FestDne bude upřesňován a průběžně zveřejňován v průběhu října na https://www.prazskyfilmovykufr.cz/festden a na www.facebook.com/prazskyfilmovykufr!)

 

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Ředitel festivalu: Mgr. Martin Vejvoda

 

Partneři festivalu

Generální partner: Hlavní město Praha

Partneři: DDM Praha 6, Biofilms, Sense Media, Virtis, s.r.o., Premiere Cinemas, Free Cinema, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Praha volnočasová, Pražské domy dětí a mládeže, Paměť národa, Filmová výchova, Nipos

 

Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na www.prazskyfilmovykufr.cz, facebookovém profilu www.facebook.com/prazskyfilmovykufr a instagramovém profilu #tocsvetem.
 

Kontakt:

Martin Vejvoda – ředitel festivalu

martin@prazskyfilmovykufr.cz

Markéta Vondrášková – programová ředitelka festivalu

marketa@prazskyfilmovykufr.cz

Petra Součková – komunikace s médii

petra@prazskyfilmovykufr.cz

tel. +420 605 202 005

V Praze 28. 4. 2023

 

Прес-реліз (українська)

Цього року Дитячо-юнацький центр у Празі 6 організовує 7-й фестиваль-конкурс молодих кінематографістів «Pražský filmový kufr». Це багатомісячний проект, призначений для дітей та юних творців віком до 20 років. Вони можуть обміркувати будь-яку тему відповідно до своїх інтересів та обробити її відповідно до своїх інтересів й зосередитися на художньому, документальному чи анімаційному фільмі. Для тих, хто хоче цілком вільно дослідити можливості фільму, цього року також є категорія експериментального фільму. Крім того, у всіх буде можливість присвятити себе безкоштовній темі «Mental Power», яку ми обрали завдяки співпраці цього року із однойменним кінофестивалем. Вони також можуть надіслати на конкурс свій нереалізований сценарій чи постер фільму. Новинкою цього року стануть акредитовані семінари для викладацького складу, які ми готуємо у співпраці з AsFAV, CINED та NPI, та на яких будуть надані практичні рекомендації щодо використання документального чи анімаційного фільму у навчанні.

Окремі особи або творчі колективи з усієї країни та зарубіжжя (ми отримуємо фільми, наприклад, зі Словаччини, Франції, а також дуже вітаємо низку фільмів від дітей з України) можуть представити свої твори з 1 травня по 25 вересня 2023 р. та порівняти їх з роботами колег на інтернет-сайті фестивалю. Крім того, у жовтні буде проведено голосування глядачів за Приз глядацьких симпатій, в якому зможуть взяти участь усі зацікавлені у творах конкурсу. Фільми, афіші та сценарії оцінює професійне журі, що складається з представників багатьох кінопрофесій, художників, педагогів та фахівців із заданих тем. Найкращі фотографії з усіх категорій та їхні автори будуть урочисто нагороджені 11.11.2023 під час усього дня FestDne, що проходитиме у Празі в La Fabrika. У зв'язку з тим, що наш фестиваль був включений як номінований фестиваль до національної виставки дитячої та юнацької кінопродукції Little Vision 2023 (www.artama.cz), у рамках якої також будуть показані обрані фільми.

 

Організатори прагнуть створити функціональну платформу, на якій молоді кінематографісти можуть зустрітися та отримати зворотний зв'язок, як від однолітків, так і від майстрів кіномистецтва. Тому невід'ємною та дуже важливою частиною проекту вони вважають майстер-класи вихідного дня та консультації з членами журі під час FestDne, під час яких буде можливість отримати практичні інструкції та поради, як краще впоратися з окремими параметрами творчого процесу, як уникнути можливих помилок при створенні сценарію та візуальної концепції фільму, під час роботи зі звуком, монтажем, з акторами, трюками, медійної та аудіовізуальної освіти, тощо. Ми також не забуваємо про педагогічний колектив та регулярно організовуємо для них семінари, присвячені конкретним можливостям використання аудіовізуальних творів у роботі з дітьми.

 

Вже в попередні роки, у яких взяли участь понад 4000 конкурсантів з понад 1000 фільмів, було підтверджено, що це шоу пропонує дітям та молоді привабливий спосіб поміркувати про навколишній світ без цензури, контролю чи шкільних правил, використовуючи сьогоднішні загальноприйняті доступні, і для більшості навіть дуже привабливі засоби самовираження. Вони отримують можливість показати те, що їм часто подобається робити, і присвячують цьому більшу частину свого вільного часу. Тільки так вони можуть переконатись, що їх слухають та розуміють. Це дозволяє батькам та педагогічному колективу підтримати їх у творчості, допомогти їм оцінити та культивувати діяльність, яку оточуючі іноді сприймають негативно, як щось непотрібне, неякісне чи поверхове.

 

 Рамковий графік ПФК на 2023 рік

Анонс – березень 2023 р.

Крайній термін подання заявок – 24.09.2023

Оцінка та оголошення номінацій – жовтень 2023 р.

Голосування глядачів - 1-22 10. 2023

ФестДень – 11.11.2023

 

Категорії конкурсу:

Художній фільм – до 20 хвилин

Документальний фільм та репортаж - до 15 хвилин

Анімаційний фільм – до 8 хвилин

Експериментальний фільм – до 5 хвилин

Нереалізований сценарій – до 10 сторінок тексту формату А4

Постер фільму - A4, A3, A2

Цього року вільна тема вказана

Ментальна сила

 

Вікові категорії:

А. Вихованці дитячих садків та 1-х класів початкових шкіл

Б. Учні ІІ. класи початкових шкіл та відповідні їм класи багаторічних гімназій

C. Учні старших класів (до 20 років)

 

Журі конкурсу:

Карел Смичек, голова журі - режисер та актор

Павло Беркович – оператор

Крістіна Ельшикова - сценарист та режисер

Мирослав Янек – режисер-документаліст

Анна Джонсон Риндова - редактор

Мілош Кіршнер – сценограф, дизайнер, режисер

Ярослав Кучера – менеджер із впровадження Центру драматичної творчості Чеського телебачення

Бланка Кулова – редактор

Марта Новакова – режисер

Квітка Прбилова – режисер-документаліст

Павло Соукуп – аніматор та режисер

Лукаш Урбанек - аніматор та ілюстратор

 

ФестДен

11.11.2023 у приміщенні La Fabrika у Голешовицях в Празі та одночасно на нашому та інших веб-сайтах пройде фестивальний день, під час якого безперервно демонструватимуться номіновані фільми та присуджуватимуться почесні згадки журі. для окремих творчих компонентів фільмів (тема/сценарій, операторська робота, монтаж, звук, акторська гра, художня обробка), буде проведено низку творчих майстерень. Розраховуємо на прямі трансляції дебатів із кінознавцями та індивідуальні консультації творців із суддями, плануємо цілодобовий прямий ефір ТБ „Куфр“. Цього року ми також готуємо насичену програму для вчителів та педагогів, які зможуть взяти участь в акредитованих семінарах із практичного використання документального та анімаційного кіно у навчанні та інтерпретації фільмів. У ході гала-вечора будуть вручені головні призи переможцям секцій у кожній віковій категорії та приз глядацьких симпатій.

 

 Рамкова програма FestDne:

 • Дебати з кінематографістами
 • Майстерні
 • Майстер-класи для викладацького складу
 • Виставка номінованих зображень конкурсу
 • Вручення почесних грамот журі
 • Цілодобова пряма трансляція TV Kufr

 

Святковий гала-вечір із врученням головних призів (ведучі: Томаш Мечачек та Ондржей Бауер, театр «Восто5» та ін., учасники дитячого ансамблю «Радіо Дісмана»)

 

(Програма FestDne уточнюватиметься і постійно публікуватиметься протягом жовтня на https://www.prazskyfilmovykufr.cz/festden та на www.facebook.com/prazskyfilmovykufr!)

 

Організатор

Дитячо-юнацький центр Прага 6

Офіційна назва: Будинок дітей та молоді Прага 6.

Юридична адреса: U Boroviček 650/5, 163 00 Прага 6

ID: 45241694

Засновник: Празький столичний регіон

Статутний орган: Mgr. Мартін Вейвода, директор

Директор фестивалю: Mgr. Мартін Вейвода

 

Партнери фестивалю:

Генеральний партнер: Столиця Прага

Партнери: DDM Прага 6, Biofilms, Sense Media, Virtis, s.r.o., Premiere Cinemas, Free Cinema, Чеське радіо - Ансамбль дитячого радіо Дисмана, Praha volnočasová, Празькі будинки дітей та молоді, Пам'ять нації, Кіноутворення, Nipos

 

Практична інформація

Детальну та оновлену інформацію про умови конкурсу, поточні заходи та фестивальний день можна знайти на сайті www.prazskyfilmovykufr.cz, у профілі Facebook www.facebook.com/prazskyfilmovykufr та у профілі Instagram #tocsvetem.

 

Контакт:

Мартін Вейвода – директор фестивалю

martin@prazskyfilmovykufr.cz

Маркета Вондрашкова – програмний директор фестивалю

marketa@prazskyfilmovykufr.cz

Петра Соучкова – спілкування зі ЗМІ

petra@prazskyfilmovykufr.cz

тел.: +420 605 202 005

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia