Registrace

Než začnete vyplňovat formulář ...


  • Registraci můžou provést pouze autoři vě věku 18-20 let, za mladší účastníky registraci provádí buď zákonný zástupce, nebo organizace/instituce.
  • Ve formuláři uvádějte údaje přihlašovatele. Informace o autorovi videa budete mít možnost doplnit přímo k videu po Vaší registraci.
  • Heslo do systému Vám bude zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu. Tím dojde automaticky k ověření platnosti adresy.
  • Přečtěte si podmínky registrace. Registraci je možné provést pouze s jejich odsouhlasením.

Podmínky registrace


Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, město na webových stránkách soutěže dostupných na internetové adrese www.prazskyfilmovykufr.cz.

Ochrana osobních údajů

Přihlašovatel bere na vědomí prohlášení PFK, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele nebudou poskytnuta třetí osobě.

Uživatel (soutěžící/zástupce) může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@prazskyfilmovykufr.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů.

Organizátor soutěže je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Přehled uchovávaných osobních údajů

Uživatel (zákazník) souhlasí s uchováním následujících dat:
jméno a příjmení, město, organizace, emailová adresa, telefon, IP adresa

V případě jakýkoliv technických potíží nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia