Registrace

Než začnete vyplňovat formulář ...

 • Registraci můžou provést pouze autoři vě věku 18-20 let, za mladší účastníky registraci provádí buď zákonný zástupce, nebo organizace/instituce.
 • Ve formuláři uvádějte údaje přihlašovatele. Informace o autorovi videa budete mít možnost doplnit přímo k videu po Vaší registraci.
 • Heslo do systému Vám bude zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu. Tím dojde automaticky k ověření platnosti adresy.
 • Přečtěte si a odsouhlaste podmínky registrace. Jedná se zejména o informace ohledně zpracování osobních údajů.

  Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, město na webových stránkách soutěže dostupných na internetové adrese www.prazskyfilmovykufr.cz.

  Ochrana osobních údajů

  Přihlašovatel bere na vědomí prohlášení PFK, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele nebudou poskytnuta třetí osobě.

  Uživatel (soutěžící/zástupce) může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@prazskyfilmovykufr.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů.

  Organizátor soutěže je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

  Přehled uchovávaných osobních údajů

  Uživatel (zákazník) souhlasí s uchováním následujících dat:

  jméno a příjmení, město, organizace, emailová adresa, telefon, IP adresa

Registrace je rychlá, stačí nám jen pár informací!

Jméno a příjmení přihlašovatele *

E-mail *

Telefon *

Kdo jste? *

Povězte nám odkud jste ...

Vaše město *

Povězte nám prosím něco více o Vaší organizaci ...

Název organizace *

Ulice *

PSČ *

Město *


V případě technických obtíží (např.: nelze se přihlásit, nahrát přílohu, …) nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.
Kontakt: david@prazskyfilmovykufr.cz nebo info@prazskyfilmovykufr.cz