Tisková zpráva říjen 2022

1.9.2022 | Petra Součková | Press

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 6. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se mohli dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro ty, kdo chtějí možnosti filmu prozkoumat úplně svobodně, je letos nově připravena kategorie experimentální film. Všichni navíc dostali příležitost věnovat se, letos tak aktuálnímu, tématu Svoboda. Právě proto jsme letos oslovili děti-azylanty z Ukrajiny, které se nedobrovolně ocitly v České republice, abychom je povzbudili k tvorbě. Nepočítali jsme s tím, že nám přijdou snímky přímo z Ukrajiny. Právě některé z nich ovšem odborná porota ocenila a nám se podařilo jednoho autora pozvat a pevně věříme, že se mu podaří z Kyjeva bezpečně dorazit a cenu převzít. Do soutěže mohli autoři zaslat i svůj nerealizovaný scénář nebo filmový plakát.

Jedinci nebo tvůrčí týmy z celé republiky i ze zahraničí (dostáváme filmy ze Slovenska, Francie a letos velice vítáme i řadu snímků od dětí z Ukrajiny) mohli od 1. května do 25. září 2022 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhlo během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohli podílet všichni zájemci o soutěžní výtvory. Filmy, plakáty a scénáře nakonec posoudila odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a specialisty na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 12. 11. 2022 během celodenního FestDne, který se bude konat v budově Pražské konzervatoře. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2022 (www.artama.cz), budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové a online workshopy, příměstské tábory a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínáme ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádáme semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi.

Již v předchozích ročnících, kterých se s více než 800 snímky zúčastnilo přes 1600 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního.

 

Rámcový harmonogram PFK 2022

Vyhlášení – únor 2022

Uzávěrka přihlášek – 25. 9. 2022

Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2022

Divácké hlasování – 1.–18. 10. 2022

FestDen – 12. 11. 2022

 

Soutěžní kategorie

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Experimentální film – do 5 minut
 • Nerealizovaný scénář – do 10 stránek A4 textu
 • Filmový plakát – A4, A3, A2

Letos je vypsáno volné téma

 • Svoboda

 

Věkové kategorie

A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol

B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

C. Studenti středních škol (do 20 let)

 

Soutěžní porota

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec

Pavel Berkovič – kameraman

Kristina Elšíková – scenáristka a režisérka

Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka

Miroslav Janek – dokumentarista

Anna Johnson Ryndová – střihačka

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Blanka Kulová – střihačka

Marta Nováková – režisérka

Květa Přibylová – dokumentaristka

Pavel Soukup – animátor a režisér

Lukáš Urbánek – animátor a ilustrátor

 

FestDen

12. 11. 2022 proběhne v prostorách Pražské konzervatoře a zároveň na našich i dalších hostitelských webových stránkách festivalový den, během něhož budou průběžně promítány nominované snímky a udělena čestná uznání poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování), proběhne řada tvůrčích dílen. Počítáme s živými streamy debat s filmovými odborníky a individuálních konzultací tvůrců s porotci. Během slavnostního galavečera budou uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii a divácká cena.

Rámcový program FestDne:

 • Debaty s filmovými tvůrci
 • Workshopy
 • Přehlídka nominovaných soutěžních snímků
 • Předání čestných uznání poroty
 • Slavnostní galavečer s předáváním hlavních cen (moderátoři: Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer, divadlo Vosto5 ad., a členové Dismanova rozhlasového dětského souboru)

(Program FestDne bude upřesňován a průběžně zveřejňován v průběhu října na https://www.prazskyfilmovykufr.cz/festden a na www.facebook.com/prazskyfilmovykufr!)

 

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Ředitel festivalu: Mgr. Martin Vejvoda

 

Partneři festivalu

Generální partner: Hlavní město Praha

Partneři: DDM Praha 6, Biofilms, Sense Media, Virtis, s.r.o., Premiere Cinemas, Free Cinema, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Praha volnočasová, Pražské domy dětí a mládeže, Paměť národa, Filmová výchova, Nipos

 

 

Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na prazskyfilmovykufr.cz, facebookovém profilu www.facebook.com/prazskyfilmovykufr a instagramovém profilu #tocsvetem.
 

 

Kontakt:

Martin Vejvoda – ředitel festivalu

martin@prazskyfilmovykufr.cz

 

Markéta Vondrášková – programová ředitelka festivalu

marketa@prazskyfilmovykufr.cz

 

Petra Součková – komunikace s médii

petra@prazskyfilmovykufr.cz

tel. +420 605 202 005

V Praze 8. 11. 2022

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia