Zdena a Václav Fleglovi

režiséři a vedoucí DRDS

Po dlouhých pětadvacet let vedoucí Dismanova dětského rozhlasového souboru Českého rozhlasu. Desítky českých herců, moderátorů a rozhlasových pracovníků jim vděčí za své první divadelní zkušenosti a za kvalitní a tvůrčí průpravu pro jejich pozdější profesní život. Zdena je absolventkou herectví na DAMU a po celý život se věnovala divadelní a rozhlasové režii a publicistice, její manžel Václav byl v DRDS sbormistrem a její pravou rukou. Říká: „Děti dnes méně píší a schází jim tvořivá schopnost, vše mnohdy končí na délce textové zprávy v mobilním telefonu. Pro kreativitu a umění zvládat v životě úkoly je ale potřeba více než nalézt palcem datum na mobilu.“ Jejich letité zkušenosti jsou pro nás nezaplatitelné a na festivalu budou dohlížet na to, jak dobře umíte ve svých filmech pracovat s herci. http://www.rozhlas.cz/drds/osoby/_osoba/4249

Zdena a Václav Fleglovi