Jana Havlíková

Zpět na seznam porotců
Jana Havlíková

Jana Havlíková

(Ne)bezpečnej svět

Vystudovaná žurnalistka, která ale celý život pracuje s dětmi a mládeží. Začínala v Asociaci pro mládež, vědu a techniku, pokračovala v oddělení volného času ÚMČ Praha 2 a v DDM Praha 2 pracovala s ohroženými skupinami dětí. Své zkušenosti z této práce zúročila jako krajská školská koordinátorka prevence na Magistrátu hl. m. Prahy. Nyní pracuje na odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT a má opět v gesci prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Snaží se, aby ve všech školách v ČR byly dostupné kvalitní preventivní programy a děti i pedagogové se cítili ve školách dobře.
Iniciovala vznik sekce (Ne)bezpečnej svět a je ráda, že se v ní objevila řada kvalitních filmů, které lze zpětně využít jako součást preventivních programů na školách.

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia