doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

.

Vysokoškolský pedagog, v letech 2006–2009 také učitel na základní škole, dlouholetý lektor Domu dětí a mládeže, milovník dobrého vína, tance a života. Zastánce zážitkového přístupu ve výuce na všech typech a stupních škol. Na poli literatury se věnuje próze i poezii, a to i pro děti. Publikuje v literárních časopisech a almanaších, pravidelně předčítá na autorských čteních a vystupuje na různých literárních pořadech pro děti i dospělé. Od roku 2005 získal patnáct ocenění na literárních soutěžích. Jeho nejznámějšími knihami jsou Malý český poutník a Malý pražský chodec. Na festivalu bude hlídat, jak umíte poskládat příběh, aby měl hlavu a patu, jestli umíte své představy, sny a zážitky převést do scénáře a následně do filmové řeči.

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.