Filmařské okénko #4 | Vše o režii

29.5.2019 | Petra Součková | Blog

Režisér

Jestli se dá říct, že scenárista je hlavou a produkční nervovým systémem celého filmu, pak je režisér jednoznačně jeho srdcem nebo duší. Film odráží jeho vnímání, způsob, jakým chápe a chce divákům zprostředkovat příběh a téma filmu, ale i dílčí motivy a poetiku předlohy. Je jako pekař, který má dopředu připraveny veškeré ingredience k pečení koláče, ale je to také on, kdo pak uhněte těsto, zvolí postup míchání, vybere přesnou dávku koření, rozhodne, jestli vše přikryje nakonec polevou, nebo ozdobí ovocem, či dokonce přidá tajnou směs, nad kterou si pak každý bude lámat hlavu.

Režisérovi podléhá většina ostatních uměleckých filmových profesí. V přípravné fázi režisér komunikuje s řadou odborníků na konkrétní problematiku – se scenáristou probírá příběh a jeho nejlepší uchopení, společně s výtvarníkem, architektem a kameramanem hledá nejlepší vizuální podobu filmu, hledá lokace, vhodné interiéry, kostýmy, atmosféry, protože právě ve spolupráci všech můžou vytvořit finální mizanscénu (obrazovou podobu filmu). Podstatná je ale i jeho komunikace se zvukařem, který od samého počátku příprav a natáčení filmu pracuje na zvukové složce díla. Režisér při castingu vybírá nejzajímavější typy herců, při natáčení usměrňuje jejich výkony a hledá optimální způsob zachycení herecké akce. V závěrečné postprodukci sedí se střihačem ve střižně nad konečnou skladbou filmu. S hudebním skladatelem se snaží najít koncepci, která by nejlépe dokreslovala jeho umělecký záměr.

To vše samozřejmě nemůže zvládnout sám, proto má k dsipozici pomocné režiséry a asistenty.

 

Pomocný režisér

Pomocný režisér je přesně obeznámen s tím, jaký je záměr hlavního režiséra a kam směřuje natáčení. Hlavní režisér se na pomocného může stoprocentně spolehnout, a proto mu svěřuje natáčení scén s vedlejšími postavami, případně komparzní scény a ilustrativní záběry (prostřihy na krajinu, záběry měst atd.).

Při natáčení velkých projektů, jako jsou akční či historické filmy, se může uplatnit ještě tzv druhý štáb (Second Unit), který se specializuje na natáčení akčních scén a trikových záběrů. Jedná se o samostatný štáb, který má vlastní členy (včetně režiséra a kameramana).

 

Asistent režie

Asistent režiséra je velmi důležitá, ale poněkud podceňovaná profese, ačkoli musí zastat mnoho úkolů: Vybírá herce pro komparzní a menší role, jeho úkolem je ale také řízení průběhu filmování v organizačním smyslu – koordinuje jednotlivé štáby, tlumočí režisérovy pokyny a zajišťuje bezproblémový chod natáčení. Umožňuje režisérovi, aby se mohl věnovat výhradně tvůrčí, umělecké činnosti a nemusel se zdržovat „zbytečnostmi“.

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: info@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia