Víkendová dokumentární dílna

26.4.2017 | Martin Vejvoda | Aktuality

Víkendová dokumentární dílna pro děti od 10 do 15 let, která je společným projektem DDM Prahy 6 a Nadace Proměny Karla Komárka a její výsledné filmy budou prezentovány na podzimním festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr v kině Dlabačov.
Děti budou provázeny odborníky filmové profese, se kterými si vyzkouší, co obnáší práce dokumentaristy. Vydají se společně na dobrodružnou cestu do okolí za účelem průzkumu některého ze zajímavých míst v blízkém okolí.

Jaké je vaše město? Jak ho vnímáte a jaký máte vzájemný vztah?K čemu a komu slouží?Jaké typy veřejného prostoru můžete ve městě najít? Co všechno se může udát ve veřejném prostoru za jeden den?

Žáci se zamyslí nad tím, jaké typy veřejného prostoru ze svého okolí znají. Vyberou si jedno místo z nabídky a sepíší v bodech, co všechno by se mohlo na takovém místě udát v jeden den. Pracují s fakty a fotografiemi, diskutují ve skupinkách nad možnostmi využití vybraného prostoru. Seznámí se s teorií dokumentaristiky a médii, které budou během dílny potřebovat. Na vybraném veřejném místě v okolí dílny se ve skupinkách pokusí natočit krátký dokument. Poskládají příběh místa a zapojí aktivity či děje, které si vypsali na začátku workshopu. Diskutují o situacích ve veřejném prostoru, které již zažili a příběhy přenášejí do svého filmu „Jeden den ve veřejném prostoru“.

S přípravnou fází žákům pomůže zkušený dokumentarista Martin Mareček, provázet bude také Kateřina Švejdová – lektorka Nadace Proměny Karla Komárka a Vladimír Turner. Práce v exteriéru budou probíhat za asistence kameramana a zvukaře Vítězslava Jíry, finální střih podpoří střihačka Blanka Kulová.

 

Harmonogram: 

27.-28.5.2017

Sobota 9:00 – 18:00 s polední pauzou

Neděle 9:30 – 17:00 s polední pauzou

Oběd s sebou

Cena: 500,-Kč . Platbu uhraďte do 3 dnů po přihlášení hotovosti v kanceláři DDM (po-čt 9:00-18:30, pá 9:00-15:00). nebo převodem na účet (var. symbol vám zašleme emailem). Po tomto termínu bude místo přenecháno náhradníkům.

Omezený počet míst max. 10 dětí.

Počet volných míst: 5 (6.5.2017)

Na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit!  Přihláška na webu DDM Prahy 6 - zde

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia