Tisková zpráva říjen 2020

13.10.2020 | Petra Součková | Press

Tisková zpráva

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 4. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se mohou dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro milovníky filmového střihu je připravena kategorie film do minuty. Letos navíc dostanou příležitost věnovat se třem zvláštním tématům: přírodě a všemu, co s ní souvisí, v kategorii Zeleným objektivem, vlastnímu světu a životu v něm v kategorii nazvané Moje místo, a problematice alarmujících sociálních jevů v sekci (Ne)bezpečnej svět. Do soutěže můžou nově zaslat i svůj nerealizovaný scénář nebo filmový plakát.

Jedinci nebo tvůrčí týmy mohou od 1. května do 28. září 2020 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhne během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o 165 soutěžních snímků, které letos zaslalo přes 380 autorů. Filmy, plakáty a scénáře nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a odborníky na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 7. 11. 2020 během online FestDne, který jsme byli z důvodu nejisté epidemiologické situace nuceni zorganizovat místo tradičního celodenního festivalového dne. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2020 (www.artama.cz), budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové workshopy, příměstské tábory a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínají ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádají semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi (spolupráce s Post Bellum, seminář Film za školou na ZFF, semináře Jak na dokument ve spolupráci s Free Cinema nebo Od námětu k filmu ve Zlínském kraji).

Již v předchozích ročnících, kterých se s více než 500 snímky zúčastnilo přes 1100 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního.

 

Rámcový harmonogram PFK 2020

 

Vyhlášení – únor 2019

Uzávěrka přihlášek – 29. 9. 2020

Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2020

Divácké hlasování – 1.–23. 10. 2020

Online FestDen – 7. 11. 2020

 

Soutěžní kategorie

 

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Film do minuty – do 1 minuty
 • Nerealizovaný scénář – do 10 stránek A4 textu
 • Filmový plakát – A4, A3, A2

Letos jsou vypsány tyto vedlejší sekce:

 • Zeleným objektivem Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • (Ne)bezpečnej svět Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)
 • Moje místo Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)

 

Věkové kategorie

 

A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol

B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

C. Studenti středních škol (do 20 let)

 

Soutěžní porota

 

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec

Pavel Berkovič – kameraman

Bohdan Bláhovec – dokumentarista

Kristina Elšíková – scenáristka a režisérka

Zdena a Václav Fleglovi – emeritní vedoucí DRDS

Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka

Ondřej Hník – spisovatel a scenárista

Vít Jíra – zvukař

Anna Johnson Ryndová – střihačka

Linda Kallistová Jablonská – dokumentaristka

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Mojmír Kučera – televizní režisér, dokumentarista

Blanka Kulová – střihačka

Martin Mareček – dokumentarista

Kateřina Oujezdská – castingová ředitelka

Květa Přibylová – dokumentaristka

Daniel Růžička – režisér v oblasti reklamy

David Súkup – režisér a animátor

Radim Špaček – režisér

Lukáš Urbánek – animátor a ilustrátor

 

Porota vedlejších sekcí

Viktor Portel – Moje místo

Jana Havlíková, Helena Fialová, Aneta Pohlová – (Ne)bezpečnej svět

Eva Novozámská, Amálie Balaštíková, Petr J. Juračka – Zeleným objektivem

 

FestDen

 

7. 11. 2020 proběhne na našich i dalších hostitelských webových stránkách online festivalový den, během něhož budou průběžně promítány nominované snímky a uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Počítáme s živými streamy debat s filmovými odborníky a konzultací s porotci.

 

Rámcový program online FestDne:

 • Streamy debaty

1. Kamera ve filmu (host Petr Berkovič, kameraman filmových pohádek a dramat)

2. Co všechno je dokumentární film (hosté Martin Mareček, držitel dvou Českých lvů, Bohdan Bláhovec, držitel mnoha ocenění doma i ve světě)

3. Diskuse se členy poroty o konkrétních soutěžních snímcích

 • Stream slavnostního galavečera s předáváním hlavních cen (moderátoři: Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer, divadlo Vosto5 ad., a členové Dismanova rozhlasového dětského souboru)

 

(Program FestDne bude upřesňován a průběžně zveřejňován v průběhu října na webových stránkách festivalu a na FB!)

 

Pořadatel

 

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Ředitel festivalu: Mgr. Martin Vejvoda

 

Partneři festivalu

Generální partneři: Hlavní město Praha, Zonky, Bionaut

Hlavní partner: Biofilms

Partneři: Botanická zahrada Praha, Sense Media, Virtis, s.r.o., Premiere Cinemas

Mediální partneři: Free Cinema, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Praha volnočasová, Pražské domy dětí a mládeže

 

 

Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na www.prazskyfilmovykufr.cz, facebookovém profilu www.facebook.com/prazskyfilmovykufr a instagramovém profilu #tocsvetem.
 

Kontakt:

Martin Vejvoda – ředitel festivalu

martin@prazskyfilmovykufr.cz

 

Markéta Vondrášková – programová ředitelka festivalu

marketa@prazskyfilmovykufr.cz

 

Petra Součková – komunikace s médii

petra@prazskyfilmovykufr.cz

tel. +420 605 202 005

 

V Praze 8. 10. 2020

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia