Tisková zpráva 3. 7. 2017

17.8.2017 | Petra Součková | Press

 

Pražský filmový kufr

Soutěžní festival mladých filmařů

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá 1. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se letos mohou zamyslet nad tématem Můj svět a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro milovníky filmového střihu je navíc připravena zvláštní kategorie film do minuty. Jedinci nebo tvůrčí týmy budou od 1. dubna do 17. září 2017 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhne během října 2017 divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o soutěžní snímky. Filmy nakonec posoudí odborná porota složená z významných osobností českého filmového a divadelního světa. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 11. 11. 2017 během festivalového dne v kině Dlabačov.

Organizátoři si kladou za cíl vytvořit funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují interaktivní webovou poradnu, v níž budou průběžně uveřejňovány praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. Mladí filmaři zde dostanou příležitost klást dotazy a konzultovat své nápady se členy poroty a dalšími odborníky. Pro zájemce se v květnu chystají také několikadenní workshopy animace a dokumentárního filmu.

Tato přehlídka nabídne dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům by mohla umožnit podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního. Spolupráce s dospělými na něčem, co mladí lidé považují bytostně za své, a následně společné zážitky profesionální prezentace výsledných děl jistě přispějí k získání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty, jednak k prohloubení a vylepšení vzájemných vztahů.

Program

Program festivalu tvoří soutěžní a nesoutěžní projekce filmů, semináře, besedy s filmovými tvůrci, workshopy, interaktivní výstavy a další doprovodné akce.

 

Soutěžní sekce

Hlavním tématem letošního soutěžního festivalu je Můj svět.

 • Hraný film – maximálně 15 minut
 • Dokument a reportáž – maximálně 10 minut
 • Animovaný film – maximálně 4 minuty
 • Film do minuty – maximálně 1minuta

 

V sekci Animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena. V případě velkého počtu přihlášených soutěžních snímků bude sekce rozdělena na Filmová animace a Počítačová animace.

 

Věkové kategorie

 1. do 10 let
 2. 11–15 let
 3. 16–20 let

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Soutěžní porota

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec,

Tomáš Baldýnský – novinář, filmový publicista, scénárista

Martin Barták – producent,

Radek Doskočil – animátor

Zdena a Václav Fleglovi – emeritní vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru

Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka

Ondřej Hník – spisovatel, učitel českého jazyka, autor knih o tvůrčím psaní pro děti, vedoucí katedry české             literatury na PedfUK

Vít Jíra – zvukař

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Mojmír Kučera – televizní režisér, dokumentarista

Blanka Kulová – střihačka

Martin Mareček – scénárista, režisér, hudebník, pedagog a dramaturg

Vojtěch Mašek – komiksový a filmový scenárista a výtvarník

Galina Miklínová – režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka

Daniel Růžička – režisér v oblasti reklamy

Marek Škarpa – filmový a televizní producent, scenárista a režisér

Jan Zajíček – režisér, animátor a výtvarník

Michal Žabka – animátor, režisér a výtvarník loutkových filmů

 

Cena diváka – divácké hlasování

Cena diváka bude udělena v internetovém hlasování na stránkách festivalu, kde budou diváci hlasovat v každé soutěžní sekci a kategorii. Divácké hlasování začne 1. 10. 2017 a ukončeno bude 31. 10. 2017.

 

FEST DEN

11. 11. 2017 proběhne v Multifunkčním centru Dlabačov (www.dlabacov.cz) festivalový den, během něhož budou promítnuty nejlepší snímky a uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií. Celý den budou probíhat veřejně přístupné filmové workshopy pro děti a mládež, besedy s porotci a další doprovodný program.

 

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Petr Ryneš, ředitel

Ředitel festivalu: Mgr. Martin Vejvoda

 

Rámcový harmonogram 2017

 • Vyhlášení – 1. 2. 2017
 • Uzávěrka přihlášek – 17. 9. 2017
 • Vyhodnocování – první polovina října 2017
 • Vyhlášení nominací – říjen 2017
 • Divácké hlasování – 1.–31. 10. 2017
 • Slavnostní vyhlášení, projekce, díly, předání cen – 11. 11. 2017, Multifunkční centrum Dlabačov

 

Partneři festivalu

Pražský filmový kufr 2017 podpořili:

Hlavní město Praha, Pražské domy dětí a mládeže, Kino Dlabačov, Barrandov Studio, Přerost a Švorc Auto, Agrosoft, s.r.o., Dlabačov, Sense Media, Virtis, s.r.o.,Premiere Cinemas, Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou, Nomad Films Prague, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Nadace Proměny Karla Komárka
 

Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na www.prazskyfilmovykufr.cz a facebookovém profilu www.facebook.com/prazskyfilmovykufr.
 

Kontakt:

Martin Vejvoda – ředitel festivalu

martin@prazskyfilmovykufr.cz

 

Petra Součková – komunikace s médii

petra@prazskyfilmovykufr.cz

 

 

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia