Tisková zpráva 16. 10. 2023

18.10.2023 | Petra Součková | Press

Největší festival mladých filmařů v ČR Pražský filmový kufr je unikátní platformou, která svým autorům skutečně pomáhá!

Dětští tvůrci se tu nejen zdokonalují ve filmařském řemesle – zažívají především opakovaně hluboké porozumění a možnost svobodně vyprávět o svých pocitech.

 
 
alt
 
 

 

7. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr, který je určen dětem a mladým tvůrcům od 3 do 20 let, je v několika ohledech neobvyklý. Do soutěže totiž letos své výtvory, kterých bylo více než 200, přihlásil rekordní počet 545 autorů. Ti se mohli dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro ty, kdo chtěli možnosti filmu prozkoumat úplně svobodně, byla i letos připravena kategorie experimentální film. Do soutěže mohli zaslat i svůj nerealizovaný scénář nebo filmový plakát.

Letošní snímky

Letošní ročník festivalu však také vystihuje motto převzaté z jednoho ze soutěžních filmů přehlídky: „Princezna s depresí a robot letí vesmírem a hledají společně smysl života.“ Jedná se o absolventský hraný film SPŠST Panská nazvaný Smysl života, jehož autorem je mladý filmař Filip Skořepa. Spolu s týmem spolužáků v této krátké hrané etudě vyjádřili něco, co se odráží a projevuje ve většině soutěžních filmů mladých autorů z celé republiky i zahraničí. Jak najít smysl života v dnešním světě plném strachu, úzkosti a osamění, kdy jsme po zkušenosti s pandemií všichni zakusili pocit izolace a hned se ocitli ve stavu ohrožení z války?

Nutno dodat, že existenciální témata naši tvůrci zpracovávali i velmi humornou formou, jako například ve snímku Jedna velká otázka Mikuláše Plecitého, zabývající se ničím méně významným než samotnou existencí boha. Tasemnice Zdeňka Matěje Kuděje skupinky žáků multimediální tvorby ZUŠ Ledeč nad Sázavou zase přináší kromě vynikající animace i rozuzlení, které si čtením mezi řádky nezadá s klasickými díly české Nové vlny. Břitkou a ve výtvarném zpracování profesionální formou se pyšní řada dalších animovaných snímků, například dokument Eva Jiřičná skupiny členů DRDS nebo Best Buy frekventantů Aeroškoly. Velice si vážíme i snímků autorů, kteří s naší přehlídkou doslova vyrostli, jako je třeba student SŠ Michael Michal Špejra.

Síla ducha, tvorba a její sdílení jsou lékem a cestou, kterou chceme naší filmovou přehlídkou podporovat. Pro výjimečné autorské počiny jsme proto letos vyhlásili zvláštní cenu Mental Power.

 

Filmový kufr pro pedagogy a prezentace filmových škol

Novinkou tohoto ročníku jsou také akreditované workshopy pro pedagogické pracovníky, které jsme nachystali ve spolupráci s AsFAV, CINED a NPI a které jejich účastníkům poskytnou praktický návod, jak ve výuce používat dokumentární nebo animovaný film. Zájem o tyto workshopy předčil naše očekávání – jejich kapacita se naplnila během jednoho dne. Součástí festivalového dne bude i celodenní prezentace několika významných audiovizuálních a multimediálních škol v ČR.

Odkaz na FB událost Filmový kufr pro pedagogy

 

Kampaň Donio

7. ročníku festivalu letos poporvé předcházela úspěšná kampaň na Donio.cz, kterou podpořila řada významných osobností naší kulturní scény. Vojtěch Dyk natočil pro kampaň svou výzvu a také spot, ve kterém si zahrál s dětmi z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Svou výzvou festival podpořila i světově úspěšná režisérka animovaných snímků Denisa Grimmová nebo kameraman vynikajících filmů a seriálů Pavel Berkovič, herečky Anna Geislerová, Tatiana Dyková a Berenika Kohoutová, hudebník a DJ Mardoša nebo influencer Lukefry. S řadou z nich se setkáme během vyvrcholení našeho festivalu – FestDne v La Fabrice. Na podporu festivalu tam zahraje také legendární kapela Ohm Square, jejíž hudba je známá z řady českých filmů.

 

FestDen

11. 11. 2023 proběhne v prostorách holešovické La Fabriky a zároveň na našich i dalších hostitelských webových stránkách festivalový den, během něhož budou průběžně promítány nominované snímky a udělena čestná uznání poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování), proběhne řada tvůrčích dílen. Počítáme s živými streamy debat s filmovými odborníky a individuálními konzultacemi tvůrců s porotci. Bohatý program letos připravujeme i pro učitele a pedagogické pracovníky, kteří se budou moci účastnit akreditovaného vzdělávacího semináře na téma praktického využití dokumentu a animovaného filmu ve vyučování a interpretace filmu. Během slavnostního galavečera budou uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii a divácká cena.

Rámcový program FestDne:

 • Přehlídka nominovaných soutěžních snímků
 • Debaty s filmovými tvůrci
 • Tomáš Kozlík (animátor) – o vytváření herních animací
 • Braňo Holiček (herec a režisér) – o propojení režisérské a herecké profese
 • Pavel Soukup (režisér), Vratislav Šlajer (producent) a představitelky hlavních rolí – o natáčení nového filmu #annaismissing, práci s mladými herci
 • Debata s porotci – o soutěžních filmech
 • Předání čestných uznání poroty
 • Workshopy
 • Maskérský (maskérka Lucie Lišková)
 • Dabingový (dabingový režisér Jiří Köhler)
 • Reportérský workshop (redaktor ČRo Josef Kaňka)
 • Plošková animace na iPadu (Freecinema)
 • Green screen (Goodie Baddie)
 • Jak pracovat s herci před kamerou a co je filmové herectví? (herecká agentka Kateřina Oujezdská a herec Tomáš Jeřábek)
 • TV Kufr – živé rozhovory s významnými hosty a reportážní vstupy vedené frekventanty workshopu Mladý reportér
 • Vzdělávací seminář filmové výchovy pro pedagogické pracovníky
 • Jak na dokumentární film
 • Jak na animovaný film
 • Praktické využití filmu ve výuce
 • Slavnostní galavečer s předáváním hlavních cen (moderátoři: Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer a členové Dismanova rozhlasového dětského souboru)

Program FestDne bude upřesňován v průběhu října a definitivně zveřejněn 14 dní před festivalem na www.prazskyfilmovykufr.cz/festden a na www.facebook.com/prazskyfilmovykufr

Odkaz na FB událost FestDen 2023

 

Průběh festivalové přehlídky

Jedinci nebo tvůrčí týmy z celé republiky i ze zahraničí (dostáváme filmy například ze Slovenska, Francie a velice vítáme i řadu snímků od dětí z Ukrajiny) mohli do 27. září 2023 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu (obsahujících unikátní archiv více než 1200 soutěžních snímků). Tam také probíhá během října hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o soutěžní díla. Filmy, plakáty a scénáře nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a specialisty na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni

11. 11. 2023 během celodenního FestDne, který se bude konat v holešovické La Fabrice. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2023, budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci a v rámci jiných festivalů.

 

Cíle festivalové přehlídky

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Proto během FestDne opět proběhnou konzultace se členy poroty, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy.

Již v předchozích ročnících, kterých se s více než 1000 snímky zúčastnilo přes 4000 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního.

 

Soutěžní kategorie

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Experimentální film – do 5 minut
 • Nerealizovaný scénář – do 10 stránek A4 textu
 • Filmový plakát – A4, A3, A2

Letos je vypsáno volné téma Mental Power.

Věkové kategorie

A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol

B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

C. Studenti středních škol (do 20 let)

Soutěžní porota

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec

Pavel Berkovič – kameraman

Kristina Elšíková – scenáristka a režisérka

Miroslav Janek – dokumentarista

Anna Johnson Ryndová – střihačka

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Blanka Kulová – střihačka

Marta Nováková – režisérka

Květa Přibylová – dokumentaristka

Lucie Sunková – animátorka

Lukáš Urbánek – animátor a ilustrátor

 

Partneři festivalu

Generální partner: Hlavní město Praha

Partneři: DDM Praha 6, Raiffeisen Bank, Sense Media, Virtis, s.r.o., Free Cinema, Goodie Baddie, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Praha volnočasová, Pražské domy dětí a mládeže, ASFAV, NIPOS pro kulturu, NPI, Toč světem, Biofilms, Deskohraní

Mediální partner: 2media

Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na našem webu, facebookovém profilu a na instagramovém profilu

Kontakt:

Markéta Vondrášková – programová ředitelka festivalu

marketa.vondraskova@gmail.com

Petra Součková – komunikace s médii

petra@prazskyfilmovykufr.cz

tel. +420 605 202 005

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia