(Ne)bezpečnej svět

15. 8. 2020 Petra Součková Aktuality

Na vaše filmy, které přihlásíte do tematické sekce (Ne)bezpečnej svět, se kromě filmové poroty podívají svýma zkušenýma očima ještě odborníci zabývající se ve svých profesích šikanou, týráním, zneužíváním, závislostmi nebo třeba poruchami příjmu potravy.
V naší soutěži tak oceníme nejen to, jak jste svůj snímek natočili z filmařského hlediska, ale i způsob, jakým dokážete tahle těžká témata předat nám, divákům.

  •  Jana Havlíková – vystudovaná žurnalistka, koordinátorka prevence na Magistrát hl. m. Prahy, bývalá porotkyně filmového festivalu Antifetfest a "autor nápadu" tématické sekce Nebezpečnej svět.
  •  Helena Fialová – psycholožka a psychoterapeutka, instruktorka vzdělávání v oblasti prevence na klinice adiktologie 1. LFUK, odborný garant centra primární prevence drogových závislostí Magdaléna, obecně prospěšná společnost.
  •  Michaela Kolumpková – psycholožka pro děti v Dětské krizové centrum, vedoucí odborných stáží pro studenty psychologie a mentor pro nové pracovníky centra.