Mezi dalšími tématy se objevilo například, jaký význam má pro děti pobyt v digitálním prostoru a proč by měl rodič a učitel dětem naslouchat a jejich svět nestigmatizovat jako nebezpečný a nemocný. Tedy proč má smysl fenomén sociálních sítí přijmout a snažit se mu porozumět, nebo dokonce využít to, co nabízí, respektovat jazyk současných dětí a médium filmu, video, animaci nebo fotografii využít kreativně pro tvorbu a učení.

„Velmi si vážím všech učitelů a další výchovných pracovníků, kteří pomáhají dětem nejenom bezpečně se pohybovat ve světě sociálních sítí, ale dokonce se díky tomuto pro ně atraktivnímu prostředí dokáží učit novým dovednostem. Proto jsem velmi ráda podpořila právě tento seminář a festival,“ uvedla radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Petr Šmíd, ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s. zaujal účastníky semináře přesnými a působivými příklady a definicemi toho, jaký význam a smysl má svět digitálních médií pro dnešní děti a mládež, jak lze skrze ně získávat sociální dovednosti, jak dobře může tento svět ventilovat bolesti a být únikem před těžkou realitou a jaká rizika zároveň nese. Podstatné podle něj je „zůstat ve spojení“ a snažit se najít s dětmi společnou řeč a téma.

Právě takovou cestou komunikace a vhodným nástrojem se může stát filmová tvorba, a to nejen tvorba nejen jako samostatný předmět výuky, ale například i jako cesta k prevenci rizikového chování. Film může fungovat nejen jako nástroj komunikace, učení, poznání, ale i jako forma terapie.

Příspěvek Vlasty Urbanové z organizace Jeden svět na školách představil dokumentární film Asociální síť a také inspirativní metodiku, jejíž podstatou je nejen otevření závažných témat lidskoprávních, ekologických nebo mediálních, ale především možnost sdílení, spoluprožívání a komunikace mezi dětmi a učiteli nad citlivými obsahy, které vede mimo jiné i k rozvoji kritického myšlení.

V závěrečné části semináře se účastníci semináře učili, jak ve škole s žáky vytvořit film. Návody jim přednesli filmaři Jiří Forejt a František Týmal z Free Cinema, kteří zároveň srozumitelným způsobem pojmenovali výhody, možnosti, úskalí i rizika při vytváření krátkých filmových děl přímo v prostředí školy. 

Během semináře byly také představeny filmové festivaly a přehlídky dětského a amatérského filmu, kam mohou školy nebo jejich žáci zasílat natočené filmy. Jedním z těchto festivalů je i Pražský filmový kufr organizovaný DDM Prahy 6. Ten nabízí dětem a mladý filmařům prostor vzniklé projekty a úvahy ve formě krátkých filmů prezentovat na festivalovém dni a podstoupit ho k hodnocení divácké a filmové porotě složené z filmových profesionálů. Více o festivalu je možné najít na https://www.prazskyfilmovykufr.cz/

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/seminar_ne_bezpecnej_svet_a_film.html