Filmařské okénko #2 | Scenárista a dramaturg

29.5.2019 | Petra Součková | Blog

Scenárista

Scenárista je člověk, který píše scénář, tedy literární dílo určené k dalšímu zpracování v divadle, v televizi nebo ve filmu. Scénář mívá mnoho podob. Může být původní (nově a originálně vymyšlený), nebo také převzatý, inspirovaný jiným dílem nebo dokonce adaptací knihy, divadelního představení, seriálu. Výchozím typem je scénář literární (předcházet mu může ještě stručnější námět), který je něco mezi uměleckým dílem a technickým popisem děje. Tvoří ho jednotlivé obrazy, u nichž autor uvádí nejen to, co postavy dělají a co říkají, ale například i kde a kdy se to děje. Technický scénář je pak podrobněji vypracovaný, slouží jako takový návod pro kameramana, jak příběh vyprávět obrazem. Proto má většinou podobu komiksu, kterému se říká také scénosled neboli storyboard. Při realizaci filmového díla scénář vždy důkladně čtou lidé několika profesí - nejprve dramaturg, pak producent, režisér, herci, kameraman, skriptka a další ( o těch se něco dozvíte příště). A ti všichni k němu scénáristovi řeknou své poznámky. Divíte se, že je scenárista někdy radši zároveň režisérem a kameramanem filmu? :-)

 

Dramaturg

Oproti jiným profesím bývá úloha dramaturga trochu nejasná, a tak si ji tu také představíme. Je to většinou člověk velmi sečtělý, s širokým kulturním rozhledem, který sleduje všechny trendy v umění. Pracuje u filmu, v divadle, rozhlase nebo v televizi, kde dohlíží na výběr představení, her nebo filmů, které v dané organizaci nabízejí k produkci nebo na tzv. repertoár. Také je to ale tím, kdo má u filmu nebo v divadle nejblíže ke scenáristovi, se kterým úzce spolupracuje při tvorbě literárního scénáře a pomáhá mu vytvořit tzv. dramaturgický plán tak, aby dané dílo dospělo ke zdárnému a úplnému dokončení. Je důležitým rádcem v tvorbě, nastavuje kritické zrcadlo, protože má zkrátka čich na to, co bude nebo nebude fungovat. Někdy také tvoří důležitou a jedinou spojku s produkčním, kterého má za úkol přesvědčit, aby právě tomu dílu, o jehož hodnotě je přesvědčen, pomohl na svět. 

 

 

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: info@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia