Film a prevence - odloženo

18.2.2020 | Martin Vejvoda | Aktuality

Vzhledem k opatřením ohledně koronaviru a uzavření Podnikatelského a inovačního centra ve Škodově paláci jsme nuceni zrušit seminář Film a prevence, který se měl konat 25. 3. 2020. Seminář se pokusíme uspořádat v jiném termínu.

 

Oddělení prevence SOV MHMP ve spolupráci s Pražským filmovým kufrem a Domem dětí a mládeže Praha 6 pořádají seminář pro pedagogy na téma „Film a prevence“.

Vzhledem ke stávající situaci s koronavirem se seminář odkládá, termín bude upřesněn! 

Místo konání zůstává nezměněno: Podnikatelské a inovační centrum ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1

Seminář je určen učitelům, metodikům prevence, výchovným poradcům a všem, kteří pracují s dětmi  a mládeží. Teoretickým i praktickým způsobem vás seznámíme s možnostmi, jak ve škole film využít pro vzdělávání  a prevenci,   jak takový film s dětmi natočit.
Potkáte se s odborníky na problematiku prevence i s filmovými profesionály, získáte nové kontakty a zkušenosti z oblasti mediálního vzdělávání a filmové výchovy.

On-line přihlášení na seminář a workshopy: zde

 

Lektoři

ANIMOVANÝ FILM 

Bc. František Topinka

Pedagog výtvarné výchovy na Gymnáziu Elišky Krásnohorské a multimediální tvorby na ZUŠ Petřiny. Koordinuje filmově-výchovné programy Univerzitního kina Scala a působí jako lektor v pražské Aeroškole. Spolupracuje na celé řadě dílčích projektů, které kombinují svět vzdělávání a umění. Je absolventem bakalářského studia - obor Výtvarná výchova a Vizuální tvorba na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

 

DOKUMENT

MgA. Květa Přibylová

 Absolventka dokumentární tvorby na FAMU. Natáčí zpravidla krátké, poetické, experimentálně laděné filmy. Vedle své filmové profese věnuje úsilí také lektorské a pedagogické práci. Spolupracuje s organizacemi Free Cinema a My street films na vzdělávacích projektech, které zpřístupňují laické veřejnosti témata spjatá s dokumentárním a experimentálním filmem.

 

FILMOVÝ ROZBOR

Mgr. Ivana Lipovská

Vyučuje více než 20 let dějepis na gymnáziu s hudebním zaměřením. Již od počátku svého působení ve škole zařazuje do výuky filmovou výchovu, využívá nabídky filmové společnosti Free Cinema o.p.s. a od roku 2017 spolupracuje se CinEd - vzdělávací mezinárodní platformou pro filmovou výchovu.  

 

CinEd-  Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů. Nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. 

 

 

Program: 

8:30 - 8:50

Prezence účastníků

9:00-10:15

Zahájení semináře

 

Co je Filmová výchova,  Soutěžní festival Pražský filmový kufr, Malé vize

 

Post Bellum –  Paměť národa

 

Medvídku, vypravuj  - prezentace filmu, diskuze s lektorkami školy animovaného filmu Aniděti

10:15-10:30

Přestávka na Brunch

10:30-12:00

Filmové dílny, blok I.,  pod vedením lektorů a odborníků z Free Cinema

Animace

 

Dokument

 

Filmový rozbor

12:00-12:15

Přestávka

12:15-13:45

Filmové dílny, blok II. pod vedením lektorů a odborníků z Free Cinema

Animace

 

Dokument

 

Filmový rozbor

13:45-14:00

Zakončení semináře, hodnocení

 

 

 

 

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia