Hraný film

Tato kategorie zahrnuje filmy, které se mohou opírat o literární předlohu, můžeš je ale natočit podle vlastního nápadu. Důležitý je zajímavý nápad a dobře napsaný scénář. Patří sem klasicky hraný film – libovolně výtvarně pojatý, kostýmovaný, pojatý v duchu komedie, dramatu, hororu, tragédie, historické fresky, sci-fi, road movie nebo třeba televizní inscenace. Může to být ale i vtipná a vkusná reklama či antireklama, videoklip nebo třeba umělecký avantgardní film. Drž se ale tématu a nepřekroč 20 minut.

Dokumentární film

Dokumentární film nemusí a ani nesmí být nuda – vychází přece  z reality a líčí to, co se děje přímo kolem nás. Natoč film o tom, co tě zajímá, co se tě dotýká nebo co tě třeba štve. Zkus zaznamenat zajímavý rozhovor, zpovídej své kamarády, učiň sám výpověď na kameru. Za dokument může být považované i chytře natočené instruktážní video. Představ nám maximálně v 15 minutách svůj svět svýma očima.

Animovaný film

Animovaný film je nejméně z poloviny natočený tzv. okno po okně. Ožívají v něm věci neživé, kresby, loutky nebo třeba hračky a před divákem se otevírá svět plný fantazie, snů a překvapení. Nic není nemožné, můžeš téměř cokoli. Rozjeď svou fantazii naplno, vyjev nám svůj vnitřní svět, oživ svoje sny a představy. Vytvoř film kreslený, loutkový, kombinovaný nebo trikový. Můžeš si pomoct i počítačem, ale ruce a oči stejně tvoří nejlépe. Oceníme námět, výtvarné pojetí a originalitu. Film nesmí přesáhnout 8 minut.

Film do minuty

Film do minuty je kategorie pro vášnivé střihače. Nacpi příběh do minuty, utvoř vtipnou, originální, sugestivní zkratku, obrazovou koláž na dané téma. Být srozumitelný, jasný a chytrý na tak krátkém časovém úseku je opravdový oříšek. Můžeš použít i hotový materiál a přetavit ho v nový příběh – dej mu nový význam, najdi v něm to podstatné a natoč trailer nebo naopak parodii. A pozor, nepřekroč 1 minutu. :-)

 

V roce 2019 jsou vypsány tyto vedlejší sekce:

ZELENÝM OBJEKTIVEM

Kdo máte rádi kytky, stromy, houby, hlínu…, no prostě přírodu a děje v ní, zaostřete na to všechno Zeleným objektivem. Rádi se od Vás něco dozvíme třeba i o zajímavých osobnostech přírodovědců, botaniků nebo ekologů. V téhle sekci se ale nemusíte vyhýbat ani kontroverzním tématům, jako jsou zhoubné zásahy člověka do krajiny nebo ekologické katastrofy. Téma můžete zpracovat jakoukoli technikou a natočit ho jako hraný, animovaný, dokumentární nebo minutový film. Záštitu nad touto kategorií převzala Botanická zahrada hl. m. Prahy, s níž chystáme i motivační dílnu.

Odborná porota:

  • Eva Novozámská 

Metodička pro vzdělávání v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Má na starost především programy pro školní skupiny a provázení po expozicích a sbírkách botanické zahrady.

  • Jarmila Skružná

Vedoucí odborného Oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky v Botanické zahradě hl. m. Prahy, kurátorka sbírky užitkových rostlin.  

  • Jan Ponert

Člen katedry Experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK. Vedoucí Vědeckého oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy a kurátor tropických rostlin. Vášnivý botanik-fotograf.

www.botanicka.cz


(NE)BEZPEČNEJ SVĚT

Zažíváte ve svém životě nespravedlnost, ohrožení, šikanu? Vnímáte ve svém okolí diskriminaci, rasizmus nebo xenofobii? Máte nějakou zkušenost s látkovými či nelátkovými závislostmi nebo poruchami příjmu potravy? Znáte ve svém okolí nějakou týranou nebo zneužívanou osobu? Napadá Vás, jak se s podobnými riziky vyrovnat lépe, než se to děje dosud? To všechno nás zajímá, zkuste nám o tom povědět. Film je pro téma (Ne)bezpečnej svět jak dělaný. Můžete ho zpracovat jakoukoli technikou a natočit ho jako hraný, animovaný, dokumentární nebo minutový film. Možná Vaším filmem někomu pomůžete najít cestu ze složité situace. Na této kategorii spolupracujeme s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu HMP a odborníky z oblasti prevence.

Odborná porota:

  • Michaela Kolumpková

Od roku 2016 pracuje jako psycholog s ohroženými dětmi a dětskými oběťmi trestných činů v Dětském krizovém centru, kde vede také odborné stáže pro studenty psychologie.

www.ditekrize.cz

  • Milan Kotík

Expert vzdělávání a předseda správní rady Aisis s.r.o., manažer programu Minimalizace šikany, člen výboru Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a člen iniciativy Úspěch pro každého žáka.

www.aisis.cz

  • Klára Hrubá

Odbornice na kulturu a umění, nyní pracuje jako vedoucí vzdělávacích akcí projektu E-Bezpečí, národní organizace, která se zaměřuje na prevenci rizikového chování v on-line prostředí. www.e-bezpeci.cz

  • Helena Fialová

Psycholožka a psychoterapeutka, působí jako instruktor vzdělávání v oblasti prevence na klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK. Je také odborným garantem centra primární prevence drogových závislostí Magdaléna.

www.magdalena-ops.eu

  • Josef Šedivý

Vedoucí Drogového informačního centra Sananim, které pomáhá těm, kteří se nacházejí ve složité životní situaci související s drogovou problematikou, informuje odbornou i laickou veřejnost, podporuje odpovědný a informovaný přístup k problematice drog a snaží se rozvíjet nové přístupy v prevenci a léčbě drogových závislostí.

www.sananim.cz


MOJE MÍSTO

Také soutěžní kategorie Moje místo se můžete chopit jakoukoli technikou a využít pro ni jakýkoli žánr. Jde tu totiž jen o vás. Co vlastně vnímáte jako své místo? Město? Pokoj? Skrýš v lese, kde vás nikdo neotravuje? Staveniště, po kterém jezdíte cross na kole? Výhled z pokoje na příšerné sídliště? Celou planetu Zemi? Nebo radši planetu cizí? To všechno je zaručeně přesně ono! Stejně jako loni nad touto kategorií převzal záštitu CAMP, osvědčený „základní tábor“ našeho slavnostního FestDne!

Odborná porota:

  • Eugen Liška jr.

Absolvent komparatistiky na FF UK a scenáristiky na FAMU je autorem scénáře ke dvěma televizním filmům Daleko do Nashvillu a Herbert v ringu či seriálu Nevinné lži . Podílel se i na dokumentu Trochu lepší svět. V roce 2017 vydal v nakladatelství Host svůj literární debut Stvoření, metafyzický horor o dospívání.

www.praha.camp