Hraný film

Tato kategorie zahrnuje filmy, které se mohou opírat o literární předlohu, můžeš je ale natočit podle vlastního nápadu. Důležitý je zajímavý nápad a dobře napsaný scénář. Patří sem klasicky hraný film – libovolně výtvarně pojatý, kostýmovaný, pojatý v duchu komedie, dramatu, hororu, tragédie, historické fresky, sci-fi, road movie nebo třeba televizní inscenace. Může to být ale i vtipná a vkusná reklama či antireklama, videoklip nebo třeba umělecký avantgardní film. Drž se ale tématu a nepřekroč 20 minut.

Dokumentární film

Dokumentární film nemusí a ani nesmí být nuda – vychází přece z reality a líčí to, co se děje přímo kolem nás. Natoč film o tom, co tě zajímá, co se tě dotýká nebo co tě třeba štve. Zkus zaznamenat zajímavý rozhovor, zpovídej své kamarády, učiň sám výpověď na kameru. Za dokument může být považované i chytře natočené instruktážní video. Představ nám maximálně v 15 minutách svůj svět svýma očima.

Animovaný film

Animovaný film je nejméně z poloviny natočený tzv. okno po okně. Ožívají v něm věci neživé, kresby, loutky nebo třeba hračky a před divákem se otevírá svět plný fantazie, snů a překvapení. Nic není nemožné, můžeš téměř cokoli. Rozjeď svou fantazii naplno, vyjev nám svůj vnitřní svět, oživ svoje sny a představy. Vytvoř film kreslený, loutkový, kombinovaný nebo trikový. Můžeš si pomoct i počítačem, ale ruce a oči stejně tvoří nejlépe. Oceníme námět, výtvarné pojetí a originalitu. Film nesmí přesáhnout 8 minut.

Film do minuty

Film do minuty je kategorie pro vášnivé střihače. Nacpi příběh do minuty, utvoř vtipnou, originální, sugestivní zkratku, obrazovou koláž na dané téma. Být srozumitelný, jasný a chytrý na tak krátkém časovém úseku je opravdový oříšek. Můžeš použít i hotový materiál a přetavit ho v nový příběh – dej mu nový význam, najdi v něm to podstatné a natoč trailer nebo naopak parodii. A pozor, nepřekroč 1 minutu. :-)

 

Pro rok 2020 je vypsáno volné téma Můj svět, které je možné zpracovat v rámci těchto podtémat:

 

ZELENÝM OBJEKTIVEM

Kdo máte rádi kytky, stromy, houby, hlínu…, no prostě přírodu a děje v ní, zaostřete na to všechno Zeleným objektivem. Rádi se od Vás něco dozvíme třeba i o zajímavých osobnostech přírodovědců, botaniků nebo ekologů. V téhle sekci se ale nemusíte vyhýbat ani kontroverzním tématům, jako jsou zhoubné zásahy člověka do krajiny nebo ekologické katastrofy. Téma můžete zpracovat jakoukoli technikou a natočit ho jako hraný, animovaný, dokumentární nebo minutový film. Záštitu nad touto kategorií převzala Botanická zahrada hl. m. Prahy, s níž chystáme i motivační dílnu.

(NE)BEZPEČNEJ SVĚT

Zažíváte ve svém životě nespravedlnost, ohrožení, šikanu? Vnímáte ve svém okolí diskriminaci, rasizmus nebo xenofobii? Máte nějakou zkušenost s látkovými či nelátkovými závislostmi nebo poruchami příjmu potravy? Znáte ve svém okolí nějakou týranou nebo zneužívanou osobu? Napadá Vás, jak se s podobnými riziky vyrovnat lépe, než se to děje dosud? To všechno nás zajímá, zkuste nám o tom povědět. Film je pro téma (Ne)bezpečnej svět jak dělaný. Můžete ho zpracovat jakoukoli technikou a natočit ho jako hraný, animovaný, dokumentární nebo minutový film. Možná Vaším filmem někomu pomůžete najít cestu ze složité situace. Na této kategorii spolupracujeme s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu HMP a odborníky z oblasti prevence.

MOJE MÍSTO

Také soutěžní kategorie Moje místo se můžete chopit jakoukoli technikou a využít pro ni jakýkoli žánr. Jde tu totiž jen o vás. Co vlastně vnímáte jako své místo? Město? Pokoj? Skrýš v lese, kde vás nikdo neotravuje? Staveniště, po kterém jezdíte cross na kole? Výhled z pokoje na příšerné sídliště? Celou planetu Zemi? Nebo radši planetu cizí? Je vaše místo prosáknuté historií? To všechno je zaručeně přesně ono! Stejně jako v předchozích letech nad touto kategorií převzal záštitu CAMP.